background

Visiems bendrijos nariams

Vilnius, 2021 m. balandžio 19 d., Nr. 21- 27
Nesant galimybės sušaukti visuotinio 2020 metų ataskaitinio bendrijos narių susirinkimo, 2021 m. gegužės 4 d. organizuojamas pakartotinis bendrijos narių balsavimas raštu šiais klausimais:
1. Valdybos veiklos įvertinimas;
2. Revizijos komisijos akto tvirtinimas;
3. 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
4. Namų ūkinių-finansinių planų 2021 m. tvirtinimas.
Su visa balsavimo raštu medžiaga galima susipažinti bendrijos internetinėje svetainėje www.73dnsb.lt, arba administracijoje darbo valandomis, prieš tai susitarus telefonu.
Kviečiame aktyviai balsuoti

Rekvizitai

73-oji daugiabučių namų savininkų bendrija ‘Viršuliškės’
Justiniškių g. 49-18, LT-05130 Vilnius
TEL/FAKS. 241 02 10
El.PAŠTAS bendrija73@gmail.com

Priėmimo valandos

Pirmad. 8.00-10.00 ir 15.00-18.00
Ketv. 15.00-18.00

Pirmininkas
Grigorij Snežko

+370 640 60 365
Statinių priežiūros inž.
Vladislavas Jaroslavas Užpolevičius
+370 699 61 502
Energetikas
Vladislav Sečinskij
241 13 82, +370 699 61 507
Namofonas ir įėjimo dūrų užraktas
Juozas Burdulis
248 31 67, +370 610 24 894
Elektrikai
Stanislav Slavinskij
Viačeslav Derkač

241 67 84, +370 655 68 147
+370 656 92 817

Santechnikai

Geronim Voidag
Justiniškių g. namai: 53,55,57
Šešuolių g. namai: 1,5,7,9
Viršuliškių g. namai:. 45,53D

241 43 31, +370 699 61 500
Antanas Lukšys
Justiniškių g. namai:
59,61,63,67,69,71,73,75,77
Viršuliškių g. namai: 49
247 36 92, +370 652 05 279

Marius Moleckis
Tujų g. namai: 21,23,25
Justiniškių g. namai: 35
Viršuliškių g. namai: 67,69,95,97,99,101

+370 699 61 505

Avarinės tarnybos

Buitinio nuotakyno 260 28 71
Lietaus nuotakyno 215 21 12
Liftų tarnyba 8700 70112
Šalto vandens 1889
Dujų 1804
Elektros tiklų 1802